מצוינות אישית וארגונית מאת דר' צבי ברק

ספר זה מציג מודל שעיקרו בהצגת גישה יישומית למימוש פוטנציאל היחיד כפרט וכמנהל בשאיפה מתמדת למצוינות אישית וארגונית.

המודל מהווה את נקודת המוצא הקונספנטואלית על פיה פועל צוות מרכז גישות.

המודל שפותח ומוצג ע"י דר' צבי ברק, הכותב, הנו תולדה של שנות עבודה רבות, השכלה, וניסיון: החל מעשייה בשדה, ניהול והפעלת מערכת ביצועית בדרגים שונים (כולל צוותי משימה), ניהול עבודת מטה ברמות השונות והפעלת צוותי חשיבה, דרך העשייה האקדמית. דהיינו, רכישת השכלה בתחום הרחב של מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, והניהול, וכלה, בעשייה הדרכתית וייעוצית כמנהל מרכז גישות, וראש צוות החשיבה בו. במסגרת מאות ואלפי שעות הדרכה, הרצאה, ייעוץ, והנחייה. 

ולמרות כל האמור, ומעבר לעובדה שהמודל מציג את התפיסה הבסיסית של מרכז גישות, הרי בכוונת המודל ליצור לקורא גירוי מחשבתי מאורגן בעידן בו הסיכוי להשרדות טמון בשאיפה המתמדת של היחיד למצוינות וכך גם יש להתייחס אליו.