מיומנויות למידה מרחוק למורים ואנשי חינוך. ללמד מרחוק – להרגיש קרוב!

גישות הדרכה ויעוץ מקיימת הדרכות לאנשי חינוך הנדרשים ללמד תלמידים מרחוק.

בעידן הקורונה נוצרה מציאות חדשה וכללי עבודה חדשים, המחייבים את עובדי ההוראה לתרגם את הדרכתם הפרונטלית להדרכה מקוונת.
אתגר זה דורש מיומנויות אישיות ומקצועיות בקרב עובדי הוראה ומדריכים בלתי פורמליים.
גישות הדרכה וייעוץ מפעילה תכנית הדרכה להקניית כלים וטכניקות בהדרכה חווייתית ואפקטיבית מרחוק ודרכים להנעת תלמידים מרחוק.
 
ההדרכה כוללת:
• מיומנויות שימוש בכלי הנבחר והתמודדות עם תקלות
• הצגה אפקטיבית של הנושא והתאמת התכנים לאונליין
• כיצד לייצר עניין, להמחיש ולהגביר חוויה לתלמידים
• כלים ליצירת אינטראקציה עם התלמידים
• הנעת תלמידים ללמידה ולפעולה גם באופן מקוון – ניהול כיתה בזום
• שימוש במצגות, סרטים, גרפים ועוד
• ישיבה מול מצלמה, לבוש מתאים, תאורה מתאימה, מרחק, רקע מצולם, כללי שיחה, עוצמת קול וכו'.
 

*הלימודים מתקיימים בזום*