מאת ניר קלינגר, מנכ"ל התאחדות המלאכה והתעשיה, ת"א מרכז

בעבור סדנאות והרצאות שנערכו ע"י חב' EYEWEB