לאומית- המלצה

אין לי ספק שכל אחד מהמשתתפים יצא עם תובנות אישיות שיתרמו לו בכל תחומי החיים.

עדי בן דוב