כמיפל בע"מ

מיכל היקרה,

עם סיומו המוצלח של פרויקט "השגריר" שהתמקד בליווי אישי לסוכנים בשטח וסדנאות לנציגות השירות והפיכתן לגורם "יוזם" ולא רק "מגיב", שלוחה לך ולצוות גישות תודה והערכה.

במהלך הסדנאות הובאו כלים רבים ושימושיים וניתנו פתרונות מעשיים לבעיות בזמן אמת.

אנו חשים היום בתוצאות המהפך שתהליך זה של הדרכה עשה בצורת החשיבה של אנשי המכירות שלנו,

אם בהתייחסות שלהם לשירות החיצוני והפנימי, אם בהבנה ובהפנמה של משמעות שירות רחב-היקף, וגם בנכונות בלתי מתפשרת לתרום ולשרת.

מניסיוני בנושאי הדרכה, אני חייב לציין כי רק לעיתים רחוקות אתה חש בתוצאות כל כך מידיות של פעולת הדרכה, ועל כך ברכותיי והערכתי.

הסדנאות הועברו בצורה מקצועית וענו אף מעבר לציפיות.

לא נותר לי אלא לאחל לנו לפחות עוד שבע שנים של עבודה משותפת ופורה