יעקב גולדמן

מנכ"ל על-ארד הנדסת מעליות בע"מ

ברצוני להודות באופן אישי ובשם חברת על-ארד בכללותה, האורחים, העובדים, על הערב הנהדר,
שאורגן במרכז הכנסים של גישות עבור חברתינו.

ברצוני להודות באופן אישי ובשם חברת על-ארד בכללותה, האורחים, העובדים, על הערב הנהדר,
שאורגן במרכז הכנסים של גישות עבור חברתינו.

תודה לדר' צבי ברק על ההרצאה,

תודה למר אדר על הארגון והניהול.

תודה לגברות והחברה שארגנו את הכיבוד והשולחנות

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה !