התנהלות נכונה של מחפשי עבודה

משתנים המשפיעים על תהליך חיפוש עבודה

התנהלות נכונה של מחפשי עבודה

חיפוש עבודה

תהליך של חיפוש עבודה הנו תהליך של קבלת החלטות .מחפש העבודה מעוניין לאתר תפקיד שבו יוכל לממש את הפוטנציאל האישי שלו .להגיע לסביבה שתומכת בו וכמו כן באופן טבעי מעוניין כל אחד להגיע למיצוי של יכולת ההשתכרות שלו .על מחפש העבודה משפיעים מספר משתנים שניהול אפקטיבי שלהם יוצר קבלת החלטות מיטבית ולעומת זאת קבלת החלטות שגויה, תיצור למחפש העבודה תסכול ,פספוס של הזדמנויות וקושי במימוש הפוטנציאל .

משתנים המשפיעים על התהליך

1. מודעות לאפשרויות הקיימות בשוק ולמצאי – האם נכנס לפורום חיפוש עבודה, להבין מה ההצעות הקיימת ?האם ביצע חקר שוק?.כאשר מקבלים החלטה ככל שיש בפני מקבל ההחלטה כמות אופציות ריאליות הרי שהשקילה של האלטרנטיבות וההשוואה בינהן תהיה טובה יותר .

2. למידה מניסיון עבר – באופן טבעי רמת שימור העובדים ועזיבתם במקום העבודה העתידי ,אופן קבלת ההחלטות של מחפש העבודה בעבר ותוצאותיהן משפיעים על התהליך .על כן טוב יעשה מחפש עבודה אם ילמד מניסיונו ויבחן את תהליך קבלת ההחלטות שלו בעבר

3. מיקוד – כשיודעים מה מחפשים קל יותר למצוא – יש פתגם שאומר "שכשיש תכנית טובה זה מפתיע איך המציאות מתאימה את עצמה אליה" .מחפש העבודה שמעוניין לשפר את הסיכוי להגיע למטרותיו יבנה לעצמו תכנית ברורה כיצד להגיע לתוצאה זו .התכנית תכלול הן את מגוון התפקידים הרצוי לו ביותר אל מול יכולותיו וסגנונו ,הן את הארגון והאוירה הרצויים לו והן את תהליך החיפוש .אתרים שמתמקדים בכך והמכוונים לסייע לו יכולים להיות מאוד שימושיים בהכוונה ותמיכה בתהליך זה .

4. רשת חברתית – אחד המשתנים החשובים הוא הרשת החברתית .שימוש מושכל ברשת החברתית יתמוך מאוד בתהליך .הפעלת המכרים והחברים ,סיוע והסתיעות למחפשי עבודה אחרים ,הפצת התחומים בהם מעוניין מחפש העבודה למעסיקים פוטנציאליים, שימוש בפורום לחיפוש עבודה, העזרות בפייסבוק ובטויטר וכו'.

5. הגדרה של מרחב ההכנסה הרצוי – על מנת למנוע אכזבות ולמקד את חיפוש העבודה מומלץ להגדיר מראש מה רמת ההשתכרות שמחפש העבודה מצפה לה .את ההגדרה הזו כדאי להשוות להצעות שיש בשוק על מנת שהמועמד יבין מה רמת הריאליות של ציפיותיו .סכום נמוך מידי או גבוה מידי ביחס לשוק מעורר תמיהה אצל מעסיקים פוטנציאלים בעוד שסכום ריאלי משליך על תפיסת הועמד כאדם מחובר למציאות .

6. קורות חיים – קורות החיים של המועמד שמחפש עבודה הנן חלון הראווה שלו .בעל התפקיד בארגון שאחראי על הגיוס יתקל בפעם הראשונה בקורות החיים ולא באישיות של המועמד .לכן תכנון כתיבת קורות החיים חייב להיות חכם ומקצועי .על קורות החיים להתאים לסגנון אליו פונה המועמד ולהדגיש את התחומים הנכונים .למשל אם פונים למשרה ניהולית נדרשת הדגשה של תהליכי הניהול והמנהיגות שמחפש העבודה היה שותף להם.

התנהלות נכונה של מחפש העבודה

התנהלות נכונה של מחפש העבודה תשפיע מאוד על ההגעה למטרותיו ובכללה :

· סבלנות – חיפוש עבודה דורש סבלנות כדי להגיע להחלטה הנכונה .החפזות ,לחץ ,אי האזנה לאינטואיציה הנן טעויות נפוצת שכדאי להמנע מהן

· השקעה – חיפוש עבוד הדורש השקעה ומחויבות .מקובל לחשוב על חיפוש עבודה במונחים של מחויבות למשרה מלאה

· התמדה -שליחת קורות חיים גם אם לא פנו בינתיים ,הרשמות לפורום לחיפוש עבודה ,הפעלת קורבים ומכרים ,יוזמה

· מוכנות לשמוע לא – כמו שמחפש העבודה מחליט כך גם הארגון הקולט .כאשר ישנו סירוב למועמד זה איננו מעיד על יכולתו אלא על תפיסת ההתאמה ,על כן מסוגלות לשמוע |"לא " תביא בהמשך את ה "כן "

לסיכום :מחפש עבודה שמבין שמדובר בהחלטה שיש לממש באופן יסודי יגדיל את הסיכוי להשגת מטרותיו