השירות הפסיכולוגי עיריית רחובות

ליגאל ולטלי, ולדר' ברק

תודה על האירוח החם והלבבי.

נתתם לנו הרגשה של אירוח מכובד, ומאפשר יום עבודה מוצלח עם צוות הניהול של השירות הפסיכולוגי ברחובות.

נשמח על שיתוף פעולה הדדי,

שוב, תודה רבה

ענבל יפה וצוות הנהלת שפ"ח רחובות