הסתדרות עובדים לאומית

סמנכ"ל תקשורת ארגונית

ברצוני להודות לך על הרצאתך המרתקת שהתקיימה בפני עובדי ההסתדרות הלאומית בתאריך: 02/1/13.

אין לי ספק שכל אחד מהמשתתפים יצא עם תובנות אישיות שיתרמו לו בכל תחומי החיים.