המשרד לשירותי דת

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, המשרד לשירותי דת

ברצוני להודות לך על הרצאתך המרתקת בפני מנהלי ועובדי המשרד לשירותי דת בכנס תכניות
העבודה שהתקיים ביום 11.5.14
דבריך פתחו בפני העובדים כיווני מחשבה חדשים החשובים לעבודת עובד המדינה, משרת הציבור
והדגישה את חשיבות המוטיבציה לבצוע העבודה והיכולת ללמוד מהצלחות
העצות הטובות שניתנו בחן ובהומור רב ילוו את עובדי המשרד בהמשך עבודתם
בכבוד רב,

אבי חילבה,

סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש, המשרד לשירותי דת