הדרכת מחנכים כמנהלי כיתה

רקע:

תפקיד המחנך הינו תפקיד מורכב ולו השפעה רבה על תפקוד הכיתה. אתגרים רבים ניצבים בפני המורה המחנך ממנו מצופה להנהיג ולנהל את כיתתו ולקדם את תלמידיו הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית. מורכבות זו דורשת מיומנויות ניהול ומנהיגות שחשוב לטפח במסגרת הבית ספרית ולאמן את צוות המורים.

נושאים מרכזיים:

• המחנך כמתווה דרך לשינוי

• תקשורת בינאישית אפקטיבית לזיהוי צרכי התלמידים בכיתה

• התאמת סגנון התקשורת בהתאם לצרכי התלמיד

• ניהול רגשות אפקטיבי

• בניית תוכנית עבודה לכיתה, יעדים וחזון

• הקשבה ככלי לקידום יעדי הכיתה

• ניהול זמן וקביעת סדרי עדיפויות

• ממשבר לאתגר- ניהול משברים, קונפליקטים

והתנגדויות:

היקף הקורס

מומלץ לקיים את הקורס בהיקף של 30 ש”א, כ 10 מפגשים. היקף הקורס יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

מס. משתתפים: עד 20 משתתפים בקורס.

* תאריך פתיחת הקורס בתיאום עם ביה”ס.