הגישה המערבת – שיתוף עובדים בהחלטות

 מאת: ד"ר צבי ברק, מנכ"ל קבוצת גישות למצוינות ומומחה למדעי ההתנהגות

מאתגרי הניהול של המאה ה- 21, גיוס צוותים למימוש החלטות.

על פני השנים היו ניסיונות מגוונים להתמודד עם אתגר זה, עיקרן התבססו על שיטת ה"שכר והעונש", (בדרך כלל החומרי), דהיינו, באם תשתף פעולה, תבצע, תשקיע- תתוגמל, והפוך- תיענש.

אוהבים לכנות השיטה תחת הכותרת "המקל והגזר"… שיטה זו תפסה בעיקר בתחומי המכירות והביצוע.
האמור הוביל לשתי סוגיות, האחת, ככל שהעולם נעשה מורכב יותר והאנשים נחשפים באמצעות הניו מדיה להתנהלות בעולם הרחב, מחליפים דעות והתייחסויות, נכנסים מושגים כמו "הגינות", "שקיפות", "יש דרך טובה יותר" וכו'…

והשנייה, בתחומים שבהם אין מערכת מובנת של "שכר ועונש" (חומרי), אלה הן רוב המערכות והארגונים – המוטיבציה להשתנות מקורה בהתנהלות, בשיטות הניהול בה ובמנהיגות המנהל.
כאן נכנסת השיטה המערבת, הרעיון המרכזי מתבסס על 5 עקרונות התנהגותיים מרכזיים:
1. אנשים נכנסים ל"תפקיד המשלים"- אתה מציג להם בעיה, אתה יוצר להם מוטיבציה לחפש פתרונות, אתה מציג בפניהם פתרונות שהם אמורים לפעול על פיהם, אתה יוצר להם מוטיבציה להוכיח שיש עם זה בעיות.

2. טענה שכיחה של העובדים, "אני יודע טוב יותר מהאחרים איך ניתן לשפר את העבודה בסביבתי".

3. התנהלות שכיחה- "כשאני מעורב בקבלת ההחלטה, בגיבוש הדרך, אקח גם אחריות להצלחה במימוש".

4. תובנה אופיינית- "העובדה שמערבים אותי בקבלת ההחלטות, זה מלמד שמאמינים בי, כשמאמינים בי אני רוצה להוכיח שאני שווה את זה".

5. בעולם המודרני האתגר של הפרט ושאיפתו למימוש עצמי, מימוש וסיפוק עצמי מתקיימים, בעשייה, שהוא שותף לגיבושה.

כמובן, האמור מושתת על העיקרון שזו זכותה המלאה (אם לא חובתה…) של ההנהלה המנהל לקבוע את היעדים- עפ"י ניתוח צרכים ואפשרויות השוק. הדרך להשגת היעדים, באמצעות השותפים למימוש ולעשייה, דהיינו, העובדים.

הגישה המערבת- מחייבת עבודה מערכתית בארגון, בטכניקת "מלקחיים" מצד אחד המנהלים קובעים יעדים ומערבים העובדים בדרך למימושם- ומצד שני- העובדים, באמצעות מפגשי סיעור מוחות מגבשים הדרך ופועלים למימוש ההחלטות.

המפגש בין שני חלקי המלקחיים מוביל לתוצר הנדרש.

בגישה המערבת – שמומלץ להובילה עם אנשי מקצוע – פועל הארגון בתהליך מסודר בו המנהל, באמצעות תהליך קבלת החלטות מובנה, מגבש את היעדים ומציג לצוות המעורב את כלל הנתונים או, במילים אחרות, משקף את תמונת המצב האמיתית.
הצוות, בשיתוף עם דרג ממונה ישיר, במסגרת סיעור מוחות, מגבש החלטות לביצוע, עצם מעורבות הצוותת בתהליך קבלת ההחלטות מייצר לצוות מוטיבציה לקחת חלק- באחריות מלאה- במימושן של ההחלטות.

השלב הבא בתהליך יהיה פרסום ההחלטות שאומצו במשותף, הצגתן והפיכתן לתוכניות עבודה או נוהלי עבודה מחייבים.

התהליך מצריך ליווי ומשוב של איש מקצוע לגבי ביצוע ואימוץ הדרך/השיטה/ הנהלים, שגובשו במשותף.

ניתן לסכם את רעיון הגישה המערבת במשפט: 

" החלטות שהתקבלו בשיתוף – קל יותר לגייס את הצוות המעורב למימוש "