בן אופיר

אנשי התעופה האזרחית

 

הרשה לי להביע את שביעות רצוננו מהרצאתך ביד השמונה, ביום ה', ה-27 בדצמבר.

אתה שופע הומור, שנינות, וחוכמת החיים, הנדרשת מכולנו

בכבוד רב ובתודה,

בן אופיר