הזמנת הרצאה- בטיחות וגיהות במעגלי החיים

הרצאת בטיחות לעובדים- מועברת על ידי ד"ר צבי ברק.

ד"ר צבי ברק מומחה לניהול ולמדעי ההתנהגות, מנכ"ל קבוצת גישות למצוינות, המתמחה בהכשרות ובהדרכות בתחומי הניהול ומדעי ההתנהגות ובכלל זה בתכניות לשיפור הבטיחות באמצעות הגורם האנושי.

 תרבות בטיחות וגיהות מוגדרת כמכלול הערכים, אמונות ותפיסות העולם כפי שבאות לידי ביטוי בהתנהגותם של בני האדם.

כאשר עוסקים בהתנהגות עובדים לשמירה על בטיחות וגיהות, האתגר הנו גדול ומורכב בעיקר משום העובדה שהתנהגותם כמבוגרים עוצבה עוד משחר ילדותם, ומעשיהם כבוגרים מושפעים מדפוסי ההתנהגות שאימצו לעצמם בצעירותם.

מכאן, עולה הצורך לאמץ גישה מערכתית תחת הכותרת "בטיחות וגיהות במעגלי החיים", המתייחסת לכל קבוצת שייכות, במכלול מעגלי החיים.

בהתאם לכך תבנה לכל קבוצה תכנית רלוונטית התואמת לצרכיה אשר בסופו של יום הסינרגיה בין כלל התכניות תשפר את רמת הבטיחות והגיהות בישראל, תוביל לשמירת חיים, חיסכון אדיר במשאבים ולשיפור איכות החיים.

על כן, באם אנחנו רוצים להשפיע על תרבות בטיחות בקרב עובדים יש להתחיל זאת ממערכת החינוך- דרך המרחב הציבורי- מקומות עבודה ועד ההתנהגות במרחב הפרטי, מגיל צעיר ועד גיל הזהב.

מעגל ראשון – מערכת החינוך

מערכת החינוך היא התחנה הראשונה – מעבר מבית ההורים – שבו ניתן להשפיע על תפיסות, ערכים והתנהגויות של הילדים.

הגברת מודעות ,היחשפות לנושא, היכרות עם כללי התנהגות בתהליך החברות (סוציאליזציה) יובילו להתנהגות מבוגרים אחראית יותר בגיל הבוגר ועם כניסתם למעגל העבודה. בכל שכבת גיל, יגובש נושא בטיחות מוביל.

הגיל הרך, גני ילדים.

קהל יעד: גננות וסייעות

הדרכת גננות וסייעות למניעת אירועי בטיחות וזיהוי סיכונים בגני הילדים

פיתוח אמצעי המחשה להגברת נושא הבטיחות.

קהל יעד: הורים.

פעילות עם הורים והדרכתם למניעת אירועי בטיחות בבית.

דוגמת נושא מוביל: נפילות מגובה, התחשמלות, חומרים רעילים ומסוכנים.

בתי ספר יסודיים.

קהל יעד: הנהלת בתי הספר

הגדרת פונקציה שתפקידה ממונה על הבטיחות בבית הספר.

גיבוש תוכנית להטמעת תרבות בטיחות בית ספרית

פיתוח נהלי התנהגות בנושא בטיחות

ביצוע סקר סיכונים בסביבת בית הספר אשר ממנו יגזרו את התוכנית.

קהל יעד: מורים ותלמידים

יום בטיחות בית ספרי – תחרות בנושא בטיחות בחלוקה לקבוצות (כיתות)

גיוס ומינוי מערך נאמני בטיחות מקרב התלמידים והמורים ובניית תוכנית הכשרה לנאמנים.

דוגמת נושא מוביל: דחיפות, ריצה במדרגות, החלקה

בתי ספר תיכוניים

הוספה לתוכנית הלימודית את נושא הבטיחות והגיהות גיוס ומינוי מערך נאמני בטיחות מקרב התלמידים והמורים ובניית תוכנית הכשרה לנאמנים. קיום בגרות בבטיחות וגיהות.

מוסדות השכלה גבוהה: קורס חובה בסיסי בבטיחות וגיהות הכשרת סטודנטים להדריך בבתי ספר בנושא הבטיחות.

מעגל שני – המרחב הציבורי

המרחב הציבורי מהווה לצערנו כר פורה לאירועי בטיחות, החל מנסיעה בכבישים, דרך מכשולים ומפגעים להולכי רגל, מבני ציבור לא בטוחים וכו'…

גיוס מתנדבים בעלי מודעות גבוהה, ומעורבות הרשויות המקומיות, יכולים לסייע בהגברת הבטיחות במרחב הציבורי.

עיריות

גיוס מתנדבים מקרב התושבים כנאמני בטיחות עירוניים והכשרתם

תלמידים במסגרת מחויבות אישית

סטודנטים במסגרת תרומה לקהילה

פנסיונרים כתעסוקה לטובת הקהילה

שילוט במבני ציבור

קיום תחרות במתכונת של "קריה יפה בישראל יפה" בנושא בטיחות.

מעגל שלישי – מקומות עבודה

מקומות עבודה, מפעלים, אתרי בניה וכדומיהם הם "יצרני" אירועי בטיחות גדולים בעולם המודרני.

מחיר אי השמירה על תחומי בטיחות וגיהות הוא מההוצאות הגדולות והמיותרות של המפעלים והארגונים.

במהלך השנים פותחו טכניקות וכלים לצמצום אירועי בטיחות, התמקדות בהם תביא לצמצום תאונות וחסכון בחיי אדם ובמשאבים כלכליים.

התמקדות ב-5 תחומים:

1. הנהלות ומנהלים

 • גיוס מנהלים ביצירת מודעות והפנמת תובנות לאחריות המנהל ביצירת תרבות ארגונית תומכת בטיחות.
 • הצגת "מחיר" ארועי הבטיחות להנהלה במושגים של יעילות כלכלית וקביעתו כמדד בהערכת מנהלים.

2. ממונים

הרחבת סל ימי הכשירות המוצעים כגון:

 • בניית יום בטיחות מפעלי
 • מתן הרשאות עבודה לספקים חיצוניים – תדריך אפקטיבי
 • קליטת עובד חדש – נוהל תדריך אפקטיבי לקליטה
 • ממשק עבודה בין הממונה לבין נאמני הבטיחות
 • ממונה בטיחות כמוביל וועדות בטיחות פנים ארגוניים
 • שיטות מתקדמות לשיפור בטיחות, איכות ויעילות
 • אימון בפרזנטציה של נושא הבטיחות
 • מיומנויות הדרכה לממונה בטיחות
 • גיוס מנהלים לשיתוף פעולה בתחום הבטיחות
 • מיומנויות תחקיר והפקת לקחים

3. נאמני בטיחות

 • העצמת נאמני הבטיחות ע"י הקניית ידע ושיפור מיומנויות התנהגותיות למקסום הפוטנציאל האישי והארגוני של הנאמנים שעיקרה "נאמני בטיחות – עושים ומובילים בטיחות".
 • פיתוח ימי הדרכה כגון: התמודדות עם קונפליקטים בין צוותים, פיתוח תפקיד הנאמן כמוביל בטיחות ועוד.

4. ימי בטיחות וגיהות מפעליים

פעילות כלל מפעלית הממקדת את המנהלים והעובדים בחשיבות השמירה על תחום הבטיחות מהזוית ההתנהגותית של הגורם האנושי. הפעילות מחייבת עצירה והתבוננות על אופן ביצוע העבודה, התמודדות עם סיכונים בטיחותיים, גיבוש רעיונות לשיפור תהליכים וייעול העבודה.

5. פרוייקטים ייחודים

 E.I.C.I – Employee Involvement in Continuous Improvement

שיטה לאיתור כשלים פוטנציאלים וגיבוש דרכים למניעתם. השיטה מערבת את צוות העובדים בניתוח תהליכי עבודה תוך מתן הצעות ייעול לפעולות מתקנות.

הכלי שפותח ע"י דר' מיכל שלי, מנכ"לית גישות הדרכה וייעוץ, מתבצע באמצעות צילום בווידאו של יום עבודה שגרתי בתחנת העבודה. אחר הצילום מתבצעת סדנא אשר במהלכה מתבצע ניתוח של הפעילות המתרחשת בסרט. הסדנא הינה ייחודית ובכוחה של הסדנא ליצור מוטיבציה מצד המשתתפים לשיתוף פעולה.בסופו של התהליך יופק סרט המציין את הליקויים שעלו בעבודה והפעולות המתקנות שהצוות העלה בסדנא.

 E.F.I – Employee For Improvement
במתכונת דומה ל- E.I.C.I, אך הצילום בווידאו הינו צילום מבויים של תהליך עבודה לקוי במהלך יום עבודה שיגרתי. התפוקה המתקבלת: סרטון הדרכה הכולל תהליך עבודה לקוי כולל כתוביות לציון הליקויים.

מעגל רביעי – גיל הזהב

אוכלוסיית גיל הזהב מצד אחד היא אוכלוסייה פגיעה ורגישה מאוד לאירועי בטיחות, ומצד שני זו אוכלוסיה שניתן לגייס אותה להגברת מודעות ולהדרכה של אוכלוסייה זו. האמור, מומלץ שיעשה בשיתוף עם גורמי בריאות, רווחה, המשרד לאזרחים ותיקים, עירייה/רשות מקומית, רשת מתנ"סים, מד"א, משטרה, מכבי אש וכו'… מעבר להיבט הכלכלי ישנה, בהתייחסות לאוכלוסיה זו, מחוייבות מוסרית ממדרגה ראשונה. הכשרת מנחים מקרב הגיל הזהב כמנחי קבוצות. במסגרת הקורס הדרכת מבוגרים באשר לשמירה על בטיחות, גיהות וביטחון.

מעגל חמישי – חקיקה, פרסום וגיוס מובילי דעה ומנהלים לרעיון

בסופו של יום, דרך אפקטיבית להחדרת התנהגות רצויה הינה באמצעות חקיקה מתאימה. הניסיון מלמד שבתחום בו מוגדרת התנהגות באמצעות חקיקה קיימת נטיה של אנשים לאמץ התנהגות זו. יש לתמוך כאמור באמצעות פרסום מתאים שיוביל לגיוס מנהלים ומובילי דעה להגברת המודעות ולשיתוף פעולה בשמירה על בטיחות וגיהות.

5. חקיקה

 • הובלת חקיקה בתחומים אשר מקדמים בטיחות כגון: ממונה בטיחות בית ספרי ונאמני בטיחות
 • חיוב בחוק של מינוי נאמני בטיחות לכל מבנה ציבורי המונה מעל 100 איש וכו'.

6. פרסום

 • פיתוח אמנת בטיחות מפעלי
 • פיתוח "מוסד" הנקרא "ארגון בטוח" (כדוגמת "קריה יפה בישראל יפה")
 • תחרויות נושאי פרסים בנושא בטיחות וגיהות
 • גיוס מובילי דעה ומנהלים
 1. כנסים וימי עיון אטרקטיביים בנושא בטיחות
 2.  קיום שבוע בטיחות כדוגמת "שבוע האיכות"
 3.  הגדרת פרס שנתי למפעלים/ארגונים בתחום קידום הבטיחות והגיהות.

לסיכום,

בכל אחד מהתחומים שנסקרו במאמר, נעשה "משהו".

הרעיון המרכזי, מהווה אתגר ברמה הלאומית ליצור התייחסות מערכתית כוללת של 360 מעלות לנושא הבטיחות והגיהות.

רק להתייחסות דוגמת זו יש הפוטנציאל להעלות את המודעות לנושא, לצמצם את אירועי הבטיחות, להביא לחיסכון של משאבים חומריים ולהביא לשינוי תרבותי בתחום הבטיחות ובכך לשפר את איכות החיים בישראל.

בידינו הדבר.

 

להזמנת ההרצאה "בטיחות וגיהות במעגלי החיים" התקשרו עכשיו-  077-9973041 או השאירו פרטים בטופס "צור קשר" למעלה.