בוגר קורס יעוץ ארגוני, 2016

הפרקטיקה משמעותית, מורידה את הנושא אל הקרקע ומחברת למציאות היומיומית בארגון