בוגר קורס ייעוץ ארגוני, 2015

הקורס איתך היה הקורס השלישי שלמדתי בגישות והיה המשמעותי ביותר עבורי.
נושאים שלמדתי בהנחיית קבוצות ,באוניברסיטה ובקורסים שונים קיבלו משמעות אחרת לגמרי

בועז יפת

מנהל אבטחת איכות