בוגרת קורס ניהול, אוגוסט 2017

קורס פורה ברמת הפרקטיקה, מעניין ומועיל, ניתן ליישום ביום יום הלכה למעשה, קורס מהנה, החומר מועבר בצורה עניינית עם תרגילי סימולציה. נהנתי מאוד, התעקשתי להגיע לכל מפגש כי כל מפגש תורם רבות ומרחיב את היעד. בכוונתי לחזור לקורס נוסף בהמשך.