איגוד התעשייה הקיבוצית

מנכ"ל

לכבוד צבי ברק, מנכ"ל גישות

שלום רב,

בשם איגוד התעשייה הקיבוצית ובשם משתתפי הכנס ברצוננו להודות לך על הרצאתך המקורית והחשובה בכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית.

אנו מודים לך על שהקדשת מזמנך ומדגישים את תרומתך הרבה לסיומו המוצלח ומחוייך של הכנס הרציני.

בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה גם בעתיד.

בברכה ובתודה,

אודי אורנשטיין,