iss- המלצה

iss- המלצה

הקורס היה מקצועי, אפקטיבי, ותרם רבות למיומנויות המנהלים.
כמו כן, ברצוני להעביר הערכה חמה לצוות התפעול בגישות,
על האירוח והשירות הלבביים.

 
יצירת קשר

הרשמה לניוזלטר גישות
לקבלת מודל המצויינות