מודל המצויינות

מודל המצויינות

עפ"י ד"ר צבי ברק, מנכ"ל קבוצת גישות הדרכה ויעוץ

מימוש הפוטנציאל של היחיד בשאיפה מתמדת למצוינות

להלן מודל כוללני יישומי אשר משקף את תמצית התפיסה באשר ליכולת היחיד לממש את הפוטנציאל המירבי הטמון בו, בין אם ברמה האישית או ברמה הארגונית.

בבסיס הגישה עומדת ההנחה שכל התנהגות אנושית ניתנת לשינוי ולהתאמה על פי הסיטואציה והצרכים. הנחה זו מותנית בנכונותו ומוכנותו של היחיד, בתכנית אימון תואמת ובמאמן הראוי לאמונם של היחיד או הצוות בו הוא פועל.

שאיפת היחיד במודל המצוינות - התאמת התנהגות היחיד (ו/או הצוות) למיצוי הפונטנציאל המירבי שלו, תוך שהוא עונה על צרכי הפרט והארגון בסביבה המשתנה בה הוא פועל.

 

להלן תרשים מודל המצויינות של ד"ר צבי ברק:

 

אודות ד"ר צבי ברק   |   להזמנת סט הספרים של ד"ר צבי ברק   |   להזמנת הרצאה של ד"ר צבי ברק

 
יצירת קשר

הרשמה לניוזלטר גישות
לקבלת מודל המצויינות