יום בטיחות מפעלי

יום בטיחות מפעלי

פעילות כלל מפעלית למנהלים ולעובדים

פעילות הבטיחות מהזווית ההתנהגותית של הגורם האנושי.
הפעילות מחייבת עצירה והתבוננות על אופן ביצוע העבודה כלל מפעלית הממקדת את המנהלים והעובדים בחשיבות השמירה על תחום ההתמודדות עם סיכונים בטיחותיים, גיבוש רעיונות לשיפור תהליכים וייעול העבודה.  

רקע

פעילות כלל מפעלית הממקדת את המנהלים והעובדים בחשיבות השמירה על תחום הבטיחות מהזוית ההתנהגותית של הגורם האנושי. הפעילות מחייבת עצירה והתבוננות על אופן ביצוע העבודה, התמודדות עם סיכונים בטיחותיים, גיבוש רעיונות לשיפור תהליכים וייעול העבודה.

הרציונל

מיקוד מנהלים ועובדים בתחום מוגדר ובאמצעות פעילות מוגדרת, מאפשר לגבש רעיונות, תובנות ולהפנים נושאים הקשורים לשיפור הבטיחות, האיכות והיעילות.

מבנה המפגש

- פתיחה במליאה ע"י מנהל המפעל/ ממונה בטיחות.

- הרצאה מקצועית בנושא – הגורם האנושי בבטיחות.

- חלוקה לצוותי עבודה לביצוע פעילות "סיעור מוחות" בהנחייה מקצועית.

- הצגת הממצאים במליאה.

- ריכוז תובנות מיום העיון והפצתם למימוש במפעל על פי גורמי האחריות.

- סיכום

 
יצירת קשר

הרשמה לניוזלטר גישות
לקבלת מודל המצויינות
אני מוכרח לציין שבמסגרת עבודתי כממונה בטיחות נכחתי בקורסים ובהשתלמויות לאין ספור,אך טרם נתקלתי בהנחיה מקצועית, סוחפת ופורה, כפי שעינת העבירה לנו. שמעון אברמובי
ממונה בטיחות, . המלצות נוספות