נאמני בטיחות

נאמני בטיחות

גיבוש מערך ותכנית הדרכה שנתית לנאמנים

גיבוש מערך נאמני בטיחות פנים מפעלי, המהווים את נציגי השטח התורמים להגברת הבטיחות, האיכות והיעילות. כמו כן, הפעלת תוכניות תחזוקת נאמני בטיחות, הדרכתם וליוויים לאורך זמן.

רקע

גיבוש מערך נאמני בטיחות פנים מפעלי המהווים את נציגי השטח התורמים להגברת הבטיחות, האיכות והיעילות.

רציונל הפעילות

הרעיון המרכזי, בלווי צוות הנאמנים, מתייחס לגיוס ומעורבות עובדים ובעלי מודעות גבוהה, להעמיק את זרוע הבטיחות לכלל נקודות העבודה.

נאמנים אלה המקבלים אחריות מוגדרת נוספת לעבודתם השוטפת, מגבירים את רמת מחוייבותם האישית לבטיחות, מהווים דוגמא אישית ומסייעים ביצירת אקלים בטיחותי במפעל תוך הובלת האנשים לאמץ דרך זו.

שלבי היישום

א. איתור וגיוס עובדים המתאימים להוות נאמני בטיחות.

ב. הכשרתם לתפקיד תוך הקניית מיומנויות להוות נאמני בטיחות.

ג. התמודדות עם קונפליקט נאמן בטיחות- עמית לעבודה.

ד. בניית תוכנית תחזוקה לנאמני בטיחות, הדרכתם וליוויים לאורך זמן בפרויקטים שיוגדרו לאחריותם.

תכנית הדרכה שנתית לנאמני בטיחות

רקע

נאמני הבטיחות מהווים את הנתיב הקריטי ביישום תרבות הבטיחות במפעל.

בכדי למצות את הפוטנציאל המירבי מהנאמנים ומתפקודם מומלץ לממש תוכנית הדרכה שעיקרה "נאמני בטיחות – עושים ומובילים בטיחות".

במסגרת תוכנית זו יושם דגש על שיפור מיומנויות הנאמנים במכלול המגעים עם כלל המעורבים בעשיה המפעלית ובכלל זה דרגים ממונים, מקבילים וכפיפים.

עיקרי התוכנית

התוכנית תהא תהליכית התפתחותית ותתבסס על מפגשים קבועים של אחת ל- 3 חודשים (כ-3 שעות למפגש) של הנאמנים ותתמקד בהקניית ידע התנהגותי ופיתוח מיומנויות התנהגותיות המחזקות בטיחות.

נושאי הפעילות

תפקידו של הנאמן. אחריות מול סמכות אצל נאמן הבטיחות. עבודה מול מנהלים ומול ממונה הבטיחות. מיומנויות הפרזנטציה בוועדות בטיחות. הדוגמא האישית אצל נאמן הבטיחות. יצירת מעגל השפעה להפנמת עבודה בבטיחות. טכניקות וכלים להטמעת בטיחות.

מסגרת לפעולה

מיקום: חדר ישיבות / הדרכה במפעל היקף: מפגש בהיקף של 4 שעות אחת ל- 3 חודשים. הנחייה: מנחים מהצוות המקצועי של גישות הדרכה וייעוץ.

 
יצירת קשר

הרשמה לניוזלטר גישות
לקבלת מודל המצויינות
ד"ר מיכל שלי ברק היקרה, ברצוני להודות מקרב לב על פיתוח תהליך ה- E.I.C.I ויישומו בטבע, התהליך נחל הצלחה רבה ונכנס כחלק מתוכנית העבודה. במסגרת התהליך הוצפו ליקויים בהיבטי איכות, התייעלות, בטיחות וניהול סיכונים. ביצוע התהליך גרם לגיוס המנהלים לשיתוף הפעולה, הציף בעיות וליקויים בד בבד גייס את את העובדים והמנהלים לחשיבה מ"חוץ לקופסא" במתן פתרונות והצעות לפעולות מתקנות. לאור ההצלחה יושם התהליך בטבע בהיבט הגלובאלי (ארגנטינה, צ'ילה, הודו, הולנד, ספרד, צ'כיה ועוד) חשיבות התהליך הוא בתוצאותיו- התהליך הביא לחיסכון משמעותי בתהליכי עבודה, בכח אדם בניצולת נכונה של חומרים ובניתוב משאבים לאפיקים חדשים. עוד ראינו בתהליך הצפה של התנהגויות לא תקינות שנגרמו מחוסר בידע מה שהביא לשיפור תהליכי הדרכה ולשדרוג תהליכי קליטת עובדים חדשים בארגון. בחלק מהמקרים בוצעו שינויי נהלים והתאמתם למציאות החדשה. אין ספק שהתהליך הביא תרומה רבה לשיפור איכות העבודה, בטיחות העובדים והתייעלות  החברה.   בברכה עדינה פישמן מנהלת סיכונים גלובאלית חברת טבע 
טבע, . המלצות נוספות